diumenge, 17 de juliol de 2011

Perquè aquest blog?

Read this post in English

Pensar fora de la caixa (de l'anglès thinking outside the box) és pensar de manera diferent, no convencional o des d'una nova perspectiva.

El problema dels nou punts:

Uneix tots els punts fent servir només 4 línies rectes (solució a la fi d'aquesta entrada).

La crisi econòmica i social actual està portant milers i milers de ciutadans arreu del món a viure en condicions de gran precarietat. Els governs apliquen mesures per estalviar despeses que provoquen a curt termini un augment de l'atur i les situacions de dependència, en l'esperança que a llarg termini promoguin una recuperació econòmica que ens porti a nivells de benestar i qualitat de vida similars als que hi havia abans de l'esclat de la crisi. Molts ciutadans protesten per aquestes mesures, perquè sigui quin sigui el resultat futur, els porta a una situació insostenible. Però tant per part d'uns com dels altres, es busquen les causes i les solucions a la crisi dins d'una capsa o espai conceptual en la qual potser no és possible trobar-les. No recordo de cap partit polític anàlisis i propostes realment diferents. Per exemple, facilitar el comiat dels treballador o dificultar-lo són propostes contraposades, però només en una visió unidimensional del problema: les dues se situen en una mateixa línia:

Però de debò el salari obtingut del treball és l'única opció per obtenir uns ingressos que permetin viure amb dignitat? Intentem pensar fora de la capça.

Els humans ho tenim malament, però quan això passa, la resta de formes de vida que ens acompanyen en aquest planeta ho tenen molt pitjor. Si pensem que els humans necessitem uns recursos que els animals i plantes també necessiten, tornem a plantejar una discussió unidimensional: utilitzem uns recursos que necessitem en detriment dels animals i plantes o passem gana i escassetat perquè ells i elles es mantinguin:

Però de debò és impossible eliminar la competència entre humans i la resta de forma de vida? Intentem pensar fora de la capça.

Podríem pensar en molts més problemes que actualment es plantegen de forma unidimensional. Tanmateix, en la societat actual, és difícil sinó impossible trobar un problema que estigui realment aïllat dels altres. Més aviat, cada línia unidimensional està connectada amb moltes altres, de manera que el que tenim el davant se sembla més a una xarxa complexa i asimètrica.

Crec que si pensem només dins de cada línia de problema no trobarem mai cap solució global i que si pensem en la xarxa però no anem més enllà tampoc ho farem.

No sóc un expert capaç d'aportar solucions als problemes actuals, però m'agradaria recollir en aquesta web anàlisis i propostes de solució que em semblen interessants i que sovint requereixen anar més enllà, pensar fora de la capça. No vull dir que totes les aniré aplegant siguin vàlides o aplicables, o que em semblin igualment convincents, però si mes no ens poden ajudar a pensar d'una altra manera i a trobar noves solucions a problemes que ara semblen intractables.

Solució al problema dels nou punts

Sovint intentem solucionar el problema dels nou punts assumint que estan tancats en una capsa o espai del qual no podem sortir:

Tanmateix, el problema no té solució si no sortim de la capça, que de fet hem creat nosaltres mateixos, perquè ningú ens ha dit que el problema s'hagi de resoldre dins d'un espai limitat. Per contra, un cop anem més enllà i sortim de la capça, el problema és fàcil de resoldre:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada