diumenge, 15 de gener de 2012

Energies alternatives

De tots els problemes relacionats amb el medi ambient i la natura finita dels recursos naturals, el que crec que té algunes possibilitats de resoldre’s és el de l’energia. No sóc cap especialista, però els noticiaris científics bullen amb notícies sobre nous desenvolupaments que configuren una família de possibilitats que en els propers anys podrien començar a proporcionar fonts alternatives d’energia eficients i viables econòmicament. No crec que veiem l’aparició sobtada d’una solució per als problemes energètics del món, per exemple l’anunci que es posa en funcionament un reactor de fusió. Més aviat suposo que es produirà una escalada en l’aparició de noves tecnologies que s’aplicaran en àmbits diferents i que permetran poc a poc dependre menys dels combustibles fòssils.
M’agradaria comentar algunes tecnologies que em sembles particularment interessants o, perquè no dir-ho, divertides. D’aquí 1 anys, podrem veure quantes d’aquests i quines de noves estan en ús.
Combustible a partir d’algues
algae fuel 02 Els biocombustibles formen part ja de la cadena estàndard de producció d’energia, però tenen el risc que utilitzen plantes i cultius que normalment anirien per menjar. Les algues tenen diversos avantatges: creixen més ràpidament que les plantes terrestres, tenen un contingut en triglicèrids elevat i es poden cultivar en àrees i en condicions en les que no competeixen amb la producció de menjar (1).
És difícil preveure quan hi haurà biocombustible d’algues comercialment disponible, però la marina dels Estats Units ha realitzat proves que han donat un resultat positiu (2). Un estudi, però, qüestiona la possibilitat d’obtenir combustible sense costos ambientals a partir d’algues (3). Esperar i veure.
Reactors nuclears integrals
Integral Fast Reactor Com moltes altres, em vaig trobar amb aquesta idea en un article de George Monbiot (4). Un reactor nuclear integral utilitza com a combustible els residus que les antigues centrals nuclears deixen enrere. L'energia nuclear convencional utilitza només el 0,6% de l'energia continguda en l'urani que l'alimenta. Els reactors nuclears integrals poden usar gairebé tota la resta. Massa bo per ser veritat? Perquè no h’hi ha de construits? Hi ha poques notícies sobre els reactors nuclears integrals, encara que fa poc GE-Hitachi va proposar reciclar el plutoni del Regne Unit amb la construcció d’un reactor amb una tecnologia anomenada PRISMA (5).
SI algun lector té més informació, el convido a comentar aquesta possibilitat
Energia solar
Solar Paint Poc a poc, avança. Només comentar ràpidament algunes novetats que he trobat particularment interessants:
- Un equip d'investigador de la Universitat de Notre Dame ha creat una pintura solar barata que utilitza nanopartícules seminconductores per produir energia. Aviat podrem potser repintar les cases per obtenir energia solar (6).
- Una nova classe de cèl·lules fotovoltaiques permet transformar les finestres en panels solars sense impedir el pas de la llums visible (7).
- Investigadors del MIT creen una "fulla artificial" capaç de separar les mol·lècules d'aigua en hidrogen i oxigen sense necessitar connexions externes (8).
Almenys en aquesta àrea, un futur interessant!
Referències
 1. Algae for your fuel tank: New process for producing biodiesel from microalgae oil. Physorg.com, 10 de gener de 2012.
 2. John Vidal, Cargo boat and US navy ship powered by algal oil in marine fuel trials. The Guardian, 13 de gener de 2012.
 3. Economics, physics are roadblocks for mass-scale algae biodiesel production, study finds. News Services, 5 d'abril de 2011.
 4. George Monbiot, A Waste of Waste, December 5, 2011.
 5. GE-Hitachi Proposes to Burn U.K. Plutonium Stockpile. theenergycollective, 22 de desembre de 2011.
 6. Paint-On Solar Cells Developed. ScienceDaily, 21 de desembre de 2011.
 7. Transparent Photovoltaic Cells Turn Windows Into Solar Panels. The New Yorl Times, 18 de gener de 2012.
 8. Artificial leaf' makes fuel from sunlight. Physorg, 30 de setembre de 2011.

dijous, 5 de gener de 2012

Renda personal universal i garantida per a tothom

RBRead this post in English 

30 de desembre de 2011, llegíem als diaris espanyols que el Govern de Mariano Rajoy, en la segona reunió després de la seva constitució, havia decidit, entre altres mesures, la congelació del salari mínim interprofessional, que continuarà establert en 641,40€ durant tot l’any 2012 (1, 2, 3).

El fet de valorar l’aportació de 40 hores setmanals d’un treballador en 641.40€, només 14,4€ per sobre el llindar de pobresa (627€) (4), em referma en la idea que l’empleu no pot ser l’única ni potser la principal solució de l’economia, actual o futura. Per dir-ho amb la màxima contundència possible, crec que:

 • No hi ha empleu per tothom
 • No hi pot haver empleu per tothom
 • L’empleu no pot generar les remuneracions necessàries per viure a un nivell suficient de comoditat.

Aleshores què? Doncs m’agradaria comentar l’univers de propostes al voltant del concepte de renda personal universal i garantida per a tothom, amb un gir o toc personal. Anem-hi.

Robley E. George proposa la definició potser més bàsica i genèrica d’una renda personal, universal i garantida: una quantitat mínima de renda personal o suport econòmic socialment garantit i determinat democràticament pel conjunt dels ciutadans. Aquesta renda seria incondicional amb l’únic requisit de la ciutadania (5) (George proposa també l’establiment d’un nivell màxim permès de riquesa personal, però aquest és un altre tema).

De forma més concreta i lligada a un moviment social i polític important, es parla de renda bàsica com un ingrés pagat per l'Estat, com a dret de ciutadania, a cada membre de ple dret o resident de la societat, fins i tot si no vol treballar de forma remunerada, sense prendre en consideració si és ric o pobre o, dit d'una altra forma, independentment de quines puguin ser les altres fonts de renda que es pugui tenir, i sense importar amb qui es convisqui (6).

Sobre aquesta idea hi ha variacions i diverses propostes sobre com fer viable econòmicament una renda bàsica. M’agradaria destacar sobre tot les idees d’un Participació Accionarial Universal (Universal Share Ownership, USO) o d’un dividend per als ciutadans. Però per estudiar les solucions detallades hi ha els tècnics, els acadèmics i els professionals (per exemple, 8, 9).

La majoria de constitucions inclouen el dret al treball i a una remuneració digna. Per exemple, la Constitució Espanyola afirma que tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret a treballar i a una remuneració suficient per satisfer les seves necessitats i les de la seva família (10). La Constitució Andorrana afirma que tota persona té dret al treball, a la promoció per mitjà del treball i a una remuneració que garanteixi al treballador i a la seva família una existència conforme a la dignitat humana (11). La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea afirma que tota persona té dret a treballar (12). El mateix afirma l’apartat 1 de l’article 23 de la Declaració Universal dels Drets Humans (13).

El que jo proposo es un canvi en les constitucions per incloure el dret a una renda personal universal que garanteixi a tota persona una existència conforme a la dignitat humana.

Cal plantejar el problema correcte per trobar les solucions adequades. Recuperar l’empleu mitjançant el creixement econòmic pot ser més o menys possible, però el que cal és assegurar una renda personal universal i garantida per a tothom. Només si ens plantegem aquest objectiu i busquem totes les formes possibles d’assolir-lo, inclosa la recuperació de l’empleu i fórmules novedoses com impostos negatius sobre la renda, dividends ciutadans o una participació accionarial universal, a més de totes les que es puguin formular i ser aplicables, anirem en la direcció adequada i tindrem una possibilitat de resoldre el problema real: que totes les persones tinguin els recursos per viure amb dignitat.

Referències

 1. El País, Congelado el salario mínimo, uno de los más bajos de la UE. 30 de desembre de 2010.
 2. El Mundo, El Gobierno congela los sueldos de los funcionarios y el salario mínimo.
 3. Víctor Martínez i Javier González, 30 de desembre de 2011.
 4. La vanguardia, El Gobierno confirma la congelación del salario mínimo en 641 euros, 30 de desembre de 2011.
 5. El 21,8% de los hogares, bajo el umbral de pobreza. El Mundo, 20 d’octubre de 2011.
 6. Robert E. George. Socioeconomic democracy. Praeger Publishers, 2002
 7. Xarxa Renda Bàsica.
 8. Gorka Moreno. Las viabilidades de la renta básica de ciudadanía, 2008.
 9. José Antonio Martínez, El INR (Impuesto Negativo sobre la Renta): Una solución novedosa y eficiente a la pobreza, 2002.
 10. Constitución Española, Artículo 35, apartado 1.
 11. Constitució Andorrana. Article 29.
 12. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Artículo 15.
 13. Declaració Universal dels Drets Humans, Article 23.