diumenge, 13 de desembre de 2015

Impost únic sobre transferències de pagament

Fa un temps vaig deixar d'escriure en aquest blog perquè tenia la sensació que no tenia gaires seguidors. Tanmateix, durant els darrers mesos m'he tornat a retrobar amb la sensació que hi ha alternatives que no són prou conegudes o que són ignorades, probablement expressament, i que mereixen tenir una difusió més gran. M'agradaria tornar a intentar posar el meu granet de sorra per aconseguir-ho i torno doncs als blog amb una entrada sobre una proposta que em costa de valorar. La trobo original i creativa, però no en se valorar les conseqüències econòmiques que es derivarien realment de la seva aplicació pràctica. Va de reforma fiscal. Veiem-la.

La proposta d'impost únic sobre les transferències de pagament és d'un autor anomenat Vijaya Krushna Varma (1) sobre el qual no trobo més informació. En essència, Varma suggereix que "tots els impostos directes i indirectes, acompanyats de les lleis d'impostos, comptabilitat, auditoria i declaracions d'impostos, poden ser abolits si s'adopta un nou sistema fiscal d'impost únic sobre les transferències de pagament denominat" Sistema fiscal ITP "i és aplicat per totes les nacions", encara que segurament l'última condició no és necessària.

Per a això, la tributació, la recaptació d'impostos, l'aplicació d'impostos, el compliment fiscal, l'assignació dels ingressos a diversos ministeris o departaments i l'oferta de diners en l'economia s'unifiquen i s'integren en el sistema bancari. En aquest nou sistema fiscal no hi ha impostos directes, impostos indirectes, lleis tributàries, declaracions d'impostos, departaments de recaptació d'impostos, agències d'aplicació d'impostos i tribunals fiscals. Els ciutadans no tenen per què mantenir llibres de comptabilitat separats i presentar declaracions d'impostos anuals per al pagament de qualsevol dels impostos directes sobre els ingressos personals o impostos indirectes durant l'exercici del seu negoci o indústria.

El sistema d'impost únic sobre transferències de pagament (ITP), segons Varma, permet que:
 • La preparació del pressupost de qualsevol país sigui simple, fàcil i es pugui preparar en menys temps.
 • Es pugui aconseguir el 100% de recaptació d'impostos sense agències de recaptació.
 • No hi hagi despeses de recaptació d'impostos per als governs i no hi ha cost de compliment tributari per als ciutadans.
 • No hi hagi llocs de control, documents d'embarcament, comptabilitat, auditories, lleis fiscals, batudes, etc.
 • El component d'impost sobre qualsevol producte o servei sigui inferior al 11%, a diferència de més de 30% en l'actual sistema d'impostos. Els preus es reduirien així substancialment.
 • No hi hagi evasió d'impostos ni el seu producte principal, el diner negre.
Aquest nou sistema econòmic hauria de ser operat pels bancs amb un cost mínim de funcionament, amb un percentatge de moneda en paper limitat al 0,3% del total de diners disponibles en l'economia al país i amb la resta en diner desmaterialitzat (99, 7%). Això eliminaria totalment el diner negre, l'evasió d'impostos, les monedes, la corrupció i les extorsions.

Sota aquest nou sistema de tributació la xarxa fiscal, mantinguda pels bancs, seria el més àmplia possible, amb absolutament cap evasió d'impostos. Això permetria que la taxa d'impost fos més baixa i els preus de matèries primeres i serveis més barats.

Encara que aquest nou sistema d'impostos es suggereix com un model bàsic principalment per l'Índia, el concepte bàsic de fiscalitat, els mètodes de recaptació d'impostos i el compliment tributari podrien ser adoptats i aplicats per tots els països, desenvolupats i en vies de desenvolupament per igual, per a benefici dels 7 mil milions de persones del món, d'una manera o altra, en totes les esferes de la vida.

Impost únic sobre transferències de pagament (ITP)

La proposta en si mateixa és senzilla:
 1. Un sol impost obligatori sobre les transaccions financeres (ITP) amb una taxa única del 4%, per a tots els nivells combinats de l'administració.
 2. Un impost sobre beneficis en lloc dels actuals impostos sobre la renda i els guanys de capital que seria totalment evitable, a diferència dels impostos individuals bàsics i obligatoris del sistema actual.
El Govern Central donaria un número de compte permanent (NCP), protegit pels mètodes de seguretat més adequats, inclosos els biomètrics, a tots els ciutadans majors de 15 anys i faria obligatori per a tot ciutadà tenir només un compte principal d'estalvis (CPA) en un banc de la seva elecció (que podria transferir a un altre banc si així es desitja). El nombre de NCP i de CPA seria en tots dos casos el mateix. Cada ciutadà tindria permès obrir un nombre il·limitat de Sub comptes d'estalvi (SCA) per a operar en negocis o empreses en qualsevol banc sempre amb el mateix NCP. El compte principal d'estalvis (CPA) s'utilitzaria per a la compra d'accions, de terrenys per a l'agricultura o l'ús industrial, parcel·les, pisos, or, joies, vehicles, establiments comercials o qualsevol altre bé moble o immoble. La CPA també s'utilitzaria per a rebre o pagar salaris, honoraris professionals, comissions de servei, remuneracions, donacions, préstecs, etc. També seria necessària per obtenir el carnet de conduir, el passaport, els drets de vot, subsidis, pensions, les remeses i préstecs (personals, agricultura, negocis, educatiu i industrial) i per aconseguir fons de compensació o d'ajuda en cas de calamitats naturals com ciclons, terratrèmols, inundacions, fam, accidents, etc.

Cada persona podria retirar efectiu fins a un màxim de 5.000 rupies (recordem que la proposta original està pensada per a l'Índia, caldria ajustar el valor en euros conceptualment equivalent) per mes a partir dels ingressos o estalvis disponibles en el seu CPA. Així, una família de dues persones podria fer ús efectiu de 10.000 rupies màxim per mes, principalment per comprar articles de primera necessitat com verdures, llet, fruites, comestibles, articles de baix cost. Aquests diners es podrien retirar únicament a través del banc o caixer automàtic en bitllets de Rs 20, Rs 10 i Rs 5.

Per la resta, cada vegada que una persona comprés articles de gran valor afegit, com a béns, vehicles, terrenys, or, joies, vehicles o qualsevol altre bé moble o immoble, contractés serveis físics o intel·lectuals o, en cas que així ho desitgi, donés diners d'altres, hauria de transferir els diners necessaris del seu compte d'estalvis  mitjançant xec, targeta de dèbit o transferència bancària.

Els empresaris, comerciants, autònoms, etc. haurien de fer les seves transferències a través de xec, targeta de dèbit o transferència des del seu compte bancari. De la mateixa manera, el salari, els honoraris professionals o qualsevol altra remuneració d'una persona i tots els ingressos dels seus negocis o empreses s'abonarien en els seus comptes d'estalvi mitjançant xecs, targeta de dèbit o transferències bancàries.

En tots els casos, es deduiria automàticament del compte d'origen i es transferiria als comptes de l'estat un 4% de cada transferència.

Varma suggereix que l'estat central retingui el 30% d'aquesta quantitat i que el 70% es quedi en l'estat particular en el qual s'ha recollit. Encara que aquesta part de la proposta està pensada per a l'Índia i no és necessària per considerar la validesa de l'impost únic sobre transferència, suggereix una via de solució als contenciosos entre governs central i autonomies a Espanya. Els percentatges podrien ser evidentment diferents i segurament falta a la proposta el finançament dels ens locals. Però com a material per pensar és una solució interessant.

Aquest impost sobre les transferencies del 4% (impost ITP) podria ajustar-se a la baixa en funció dels pressupostos establerts. Això reduiria encara més els preus dels productes que es beneficien els consumidors. Tots els comptes del govern i els bancs estarien exempts de l'impost ITP.

Aquesta és una diferència fonamental respecte al sistema actual, ja que l'IRPF s'aplica sobre els ingressos obtinguts mitjançant sous, retribucions, negocis, regals, donacions i guanys de la venda (amb algunes excepcions) abans que aquests siguin utilitzats en despeses, donacions o inversions.
Varma calcula que els ingressos totals generats per l'ITP serien iguals aproximadament a 3 × 4% (12%) del valor real del PIB d'aquest país, assumint 3 rotacions en la cadena de fabricant, comerciant, minorista i consumidor. Com els béns, mercaderies, serveis, donacions, serveis físics i intel·lectuals canvien de mans entre el fabricant, el comerciant, el minorista i la cadena de consum, els diner desmaterialitzat seria transferit d'una a un altre compte generant en cada transferència el mateix 4% .
Així, cada transferència de diners es comptabilitzaria dins del sistema. la qual cosa eliminaria les transaccions no declarades o ocultes permeses per les transaccions en moneda física obtingudes de diner negre o moneda falsa en el sistema econòmic actual.

En el sistema actual, l'economia paral·lela, generada pels diners negre i la moneda falsa, enfosqueix el PIB real i obstaculitza o redueix la recaptació d'ingressos. El sistema d'impostos ITP eliminarà el diner negre i la monedes falsa d'una sola vegada i permetria una representació exacta del PIB del país.

Impost sobre beneficis

L'impost sobre beneficis s'imposaria als ingressos restants (si n'hi ha) de la persona aconseguits a través de sous, retribucions, negocis, indústria, donacions i regals després de gastar lliurement en béns, inversions, regals o donacions.

A més de l'impost sobre transferències de pagament (ITP), s'aplicaria i deduiria automàticament un cop per any un Impost sobre beneficis (IB) del 30% sobre la quantitat mínima registrada durant l'exercici anual en el compte principal d'estalvis (CPA) i, si és el cas, en cada sub compte d'estalvi (SSA) de cada ciutadà. L'exercici econòmic d'una persona s'iniciaria en la data en què el Govern que li assigna el CPA. L'exercici dels sub-comptes d'estalvi (SSA) començaria en la data en què una persona decideix obrir el seu SSA.

L'impost sobre beneficis (IB) es basa en el compte i és totalment irrellevant qui sigui el titular d'aquest compte CPA / SCA). A més, és totalment evitable, en lloc de bàsic i obligatori com en l'actual sistema financer. L'impost sobre beneficis es deduiria automàticament l'últim dia de l'exercici econòmic de la CPA i de les SSAS (si n'hi ha) de cada persona. L'impost sobre beneficis de l'exercici següent d'aquestes CAPs / SSAS particulars s'aplicaria sobre el saldo mínim registrat durant aquest any, menys la quantitat subjecta a impostos de l'any anterior, ignorant la quantitat màxima, que pot ser enorme.

La recaptació aconseguida mitjançant l'ITP i l'IB combinats recollida i acumulada en un compte combinat de l'Estat Central, hauria de ser compartida entre els diferents nivells de l'administració segons el pressupost aprovat.

L'impost sobre beneficis, totalment opcional i evitable, assegura que els diners es bombegen constantment en el sistema, mantenint el creixement econòmic a una taxa saludable. En el sistema actual el enrome mida de l'economia submergida, propiciat pels comptes ocults i els diners fals fa estralls en la nostra economia.

A més d'aquests dos impostos, és a dir, ITP i IF, el Govern Central podria imposar drets de duana (drets d'importació). En el cas de les empreses i corporació un impost sobre beneficis podria se aplicat en forma d'impost sobre societats com en el sistema existent. Excepte aquests quatre impostos, el sistema d'impostos ITP proposa l'eliminació de tots els altres impostos directes, impostos indirectes i diversos recàrrecs percebuts en el sistema actual.

Cada persona podria per evitar que el 30% corresponent a l'IB es deduís de les seves CAP i SCAS gastant els diners. Per exemple:
 1. Podria comprar terrenys de fins a 20 acres de terra (una altra vegada, recordem que la proposta està pensada per a l'Índia) i un nombre il·limitat d'habitatges, establiments comercials i altres propietats, segons els seus desigs i possibilitats. Això permetria al sector immobiliari un major creixement, mentre que els lloguers baixarien beneficiant substancialment a les famílies que no tenen cases pròpies.
 2. Podria comprar un nombre il·limitat d'accions. Tot i que en aquesta compra ha de pagar un 4% com ITP, encara es beneficia de la no aplicació del 30% de l'IB. Així es promou que la gent busqui empreses que declarin dividends cada any. També que estudiïn acuradament els fonaments de l'empresa abans de comprar les seves accions. En aquest escenari els mercats de valors creixerien a ritme constant i no hi hauria les oscil·lacions en els mercats que estem vivint sota el sistema actual.
 3. Podria prestar diners a altres que estan en situació de necessitat. Tot i perdre 4% dels diners prestats com ITP durant la transferència, el prestador es beneficia d'un retorn del 4% d'interès sobre la suma del préstec cada any. En aquest procés, els prestataris es benefiarien de préstecs a interessos més barats en comparació amb el sistema actual.
 4. Podria crear negocis i empreses. En aquest procés es generen enormes oportunitats de nova ocupació. En la competència consegüent, els preus dels béns s'abaratirien.
 5. Podria transferir diners d'uns dels seus comptes a d'altres als comptes del cònjuge per evitar l'impost de benefici. Podria fer donacions a organitzacions i ONG si així ho desitja. En aquest procés, perdria el 4% d'aquests diners transferit en forma d'IPT.
 6. Podria invertir en diversos plans d'assegurances de vida. Al final del termini de venciment rebrà només l'import de la prima total real pagada sense cap interès. Però en cas de mort prematura o hospitalització per malaltia rebrà la quantitat assegurada total com en el sistema actual.
Conclusions

La recaptació d'impostos en el sistema proposat seria per a tots els ciutadans tan totalment automàtica i involuntària com la respiració per al cos humà.

Cada compte CAP / SSA / CAN) esdevé involuntàriament un compte contribuent. Els ciutadans no tenen per què mantenir llibres de comptabilitat separats i presentar declaracions d'impostos anuals per al pagament de qualsevol dels impostos directes sobre els ingressos personals o impostos indirectes durant l'execució de negoci o indústria. La taxa única (transferència o despeses de compravenda) s'estén a tots els comptes i a la nació sencera sense preocupar-se de qui té aquest compte.

Més enllà d'aquest component, no hi ha despeses de recaptació d'impostos per al Govern i no hi ha costos de compliment tributari per als particulars o les empreses.

El IPT (4%) els descompten automàticament els sistemes informàtics dels bancs en totes les transferències de diners d'un compte a un altre compte realitzat a través de xec, targeta de dèbit, transferència bancària o transferència en línia, independentment del fet que qui té aquest compte i del propòsit de les transferències. Per tant, la recaptació d'impostos i el compliment tributari es converteixen invariablement en un sol i mateix acte.

Aquest sistema de recaptació automàtica d'impostos garanteix que no hi ha evasions fiscals ni ingressos o riquesa no compatibilitzada. No hi ha necessitat que els governs disposin de departaments d'hisenda independents que revisin i verifiquin els comptes dels ciutadans.

De la mateixa manera, la gent no té per què fer servir comptables o assessors fiscals per pagar qualsevol dels impostos directes o indirectes o presentar les declaracions de renda. La plètora de lleis fiscals, que regeixen i s'utilitzen en el sistema actual per fer complir el pagament d'impostos, no són en absolut necessàries en el sistema IPT. Els milions de contenciosos legals relacionats amb impostos, que emanaven de l'incompliment del pagament dels impostos i dels ingressos no comptabilitzats, que asfixien els sistemes judicials de totes les nacions, no existeixen en el sistema d'impostos IPT.

Així és com el sistema d'impostos IPT funciona i ajuda tant al Govern en la recaptació d'impostos directes i indirectes, sense necessitat de lleis fiscals com als ciutadans en el pagament d'impostos de forma automàtica i involuntària sense costos addicions per al compliment tributari (comptabilitat, auditoria, declaracions d'impostos, etc.).

Referències

 1. Vijaya Krushna Varma. TAX - A single tax in place of all Direct and Indirect taxes. Recuperat d'Internet el 13/12/2015.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada